DRIFTCENTER

Samtliga tjänster levereras från en av våra 2 datorhallar belägen i Stockholm eller Kramfors. Med c:a 40 mil fågelvägen mellan hallarna har vi fullgod geografisk spridning tillgänglig för att kunna leverera även till de kunder som vill garantera driften i ett katastrofscenario. Mellan hallarna har vi 20 gbps redundant fiber och självklart har vi ISPer i vardera ände.

Redundans
Primärsiten är utrustad med galvaniskt separerade elsystem med 2N-redundansnivå. Detta inkluderar även separata transformatorer, ställverk och UPS i varje system. 2N-redundans innebär att systemen är 100% separerade hela vägen, d.v.s. 2 st individuella system som är redundanta för varandra. Även om ett system havererar totalt finns det ett system kvar som är dimensionerat för hela lasten. Alla rack får 2 st strömmatningar, en från respektive system, s.k. A+B ström. Förutom PDUerna i racken är även kylsystemet skyddat på samma vis.

UPS och Diesel
Vårt UPS-system är dimensionerat för att hantera hela hallen under full last i 10 minuter inklusive kylsystem. UPSen filtrerar även strömmen från stamnätet så att vi garanterar en jämn och fin sinuskurva till utrustningen. Om nätströmmen försvinner startar dieselgeneratorn upp och tillhandahåller full kapacitet på 20-30 sekunder till UPSen. Dieselgeneratorn kan tankas under drift och från start finns det drivmedel att köra i 12 timmar. Varje månad testkörs dieselgeneratorn i syfte att garantera funktionaliteten vid ett ev strömavbrott. Testprotokoll upprättas efter varje körning.

Säkerhet
Övervakning sker med rörelseaktiverad videokamera 24/7, 365 dagar om året. All lagring sker off site och 3 månaders inspelad film lagras. Allt tillträde till hallen sker med access-kort som loggas via ett övervakningssystem som även loggar (och grafar) information från ex. diesel, UPS, switchar och kylsystem, mm. Hallens skalskydd är klassat enligt skyddsklass 3. Inom datorcentret finns det flera olika brandzoner vars väggar klarar av att motstå eld i 60 minuter. Avståndet till närmsta brandstation är 3 km. Ett HI-FOG släcksystem finns i alla utrymmen. Systemet analyserar luften och reagerar både på rök och eld. När systemet löser fylls luften av en mycket finfördelad, avjoniserad vattenånga som släcker eld utan att förstöra utrustning i hallen.

Kontakta oss

Kontakta oss gärna för en förutsättningslös diskussion kring era IT-behov. Vi ser fram emot att höra från er.

    Kopparbergsvägen 8
    722 13 Västerås
    Support: 0612-70 93 00
    support@levonline.com, sales@levonline.com