DRIFTINFORMATION

På denna sida visas ev störningar på våra tjänster. För mer information än vad som står här, vänligen kontakta vår support, antingen på telefon 08 320 360 eller på e-post support@levonline.com.

Aktuell driftinformation

Inga aktuella driftstörningar.


Tidigare driftinformation

2017-04-11 kl. 09:30 Uppdatering av telefonsystemet

Mellan kl. 09.30-10.30 går det inte att nå oss via telefon då vi genomför en uppdatering av vårt telefonsystem. Det går fortfarande att nå oss på support@levonline.com som vanligt.

Växlarna tar nu emot samtal normalt igen.

2017-04-11 kl 10:00 -Hög serverlast

Åtgärdat 2017-04-12 kl 13:00 – Vi har övervakat FTP och SSH sedan kl 10:00, tjänsterna fungerar åter igen.
Just nu kan kunder som använder konton som börjar på a09-12, b09-12 och c09-12 uppleva problem med anslutning via SSH och FTP.
Teknikerna jobbar på att lösa denna last så att anslutningarna fungerar normalt igen.

Åtgärdat 2017-04-11 Kl 14:05 – Kunder med konton som börjar på a13-15, b13-15 och c13-15 kan även hemsidorna påverkas av på grund utav detta.

 

2017-04-06 01:00 – Uppdatering i e-postmiljö

Vi kommer under torsdagsmorgonen att genomföra en uppdatering på vår e-postmiljö för att förbättra stabilitet och prestanda. Arbetet beräknas ta ca 2h och under den perioden kan det vara problem att ansluta till sin mailbox stundvis. Ingen mailleverans skall dock påverkas utan endast klientuppkoppling.

Uppdatering 01:45: Arbetet är avklarat och tjänsterna fungerar normalt

2017-04-05 01:00:00 – Nätförändring

Vi genomför förändringar i vårt nätverk för att tillhandahålla bättre driftssäkerhet.

2017-03-30 10:05:00 – Störningar på e-post och hemsidor

Just nu kan det vara svårt att komma åt våra tjänster. Våra tekniker jobbar på att lösa detta så snabbt som möjligt.

Vi har isolerat problemet och lagt in en temporär fix. Vi hoppas att alla våra tjänster ska fungera normalt inom kort. Våra tekniker övervakar samtliga system.

2017-01-20: 00:00 – Uppgradering MSSQL-servrar

MSSQL-servrar för kunddatabaser (för kunder tillhörande den nya kontrollpanelen) uppdateras till MSSQL 2016. Driftstörningen beräknas inte vara längre än en timme.

Uppdatering 00:10 – Uppgraderingen färdig, tjänsten återställd tekniker övervakar.

2016-12-09 15:50 – Problem med telefonväxel

Vi upplever för närvarande problem med vår telefonväxel. Vi arbetar tillsammans med leverantör på en lösning.

2016-11-25 19:45:00 – Driftstörning i Djurklustret

Vi har förnärvarande en del problem med login och ftp servern i Djurklustret som innehåller konton som börjar med

  • a00-03, b00-03 och c00-03

Tekniker arbetar på att lösa problemet.

2016-11-01 00:00 – 01:00: Underhåll av Exchange 2010

Vi kommer under tisdags natten behöva utföra visst underhåll av vår Exchange plattform. Detta bör inte ta mer än max 1 timma och den störning som kan märkas är att skicka och ta emot mail inte fungerar fullt ut. Inga mail försvinner dock utan levereras som vanligt när det är klart.

2016-10-20 04:00 – 08:00: Uppdatering av kontrollpanel och ordersystem

Vi kommer under torsdagsmorgonen att genomföra en del uppdateringar i våra bakomliggande system för kontrollpanel, ordrar och kontohantering. Under denna tid (ca 04:00 – 08:00) kommer kontrollpanelen och ordersystemen vara onåbara. Inga av kundernas tjänster (som mail, webb eller databaser) kommer påverkas.

Uppdateringen görs som ett steg i ledet att förbättra funktionalitet, säkerhet, prestanda och användarvänlighet i våra system.

2016-07-07 00:01:00 – Driftstörningar på flera tjänster

Under natten har vi haft driftstörningar på flera tjänster. Våra tekniker jobbar på att lösa detta så snabbt som möjligt.

2016-05-12 00:00:01 – Planerad nedtid

Natten mot torsdag den 12/5 kommer vi att ta ner lagringen för kunder med konton som börjar på b00-03, vissa konton som börjar med c00-03 kan även drabbas. Underhållet är i syfte att tillföra resurser och beräknas ta c:a 1 timme att slutföra.

2016-04-26 01:00:00 – Planerad nedtid

Natten mot tisdag den 26/4 kommer vi att utföra ett planerat underhåll av infrastrukturen som tillhandahåller internetförbindelsen till datorhallarna. Underhållet är en förberedelse inför införande av ytterligare en internetleverantör (Level 3). Arbetet börjar kl. 01:00 och förväntas orsaka korta avbrott på internetförbindelsen (sannolikt inte längre än 3-5 minuter åt gången) mellan 01:00 och 04:00.

Vi beklagar oangelägenheten detta kan skapa för våra kunder och avser hålla nedtiden till ett minimum. Syftet med uppgraderingen är att tillföra ytterligare kapacitet (totalt sett 30 gbps) liksom att ytterligare diversifiera mellan flera olika leverantörer för att tillhandahålla en så stabil internetförbindelse som möjligt.

För frågor, ta kontakt med supporten.

2016-04-01 – Exchange

Just nu kan vissa kunder uppleva att det är svårt att ansluta med Outlook till vår Exchange-server. Våra tekniker arbetar på att lösa detta så snabbt som möjligt.

Under tiden går det bra att komma åt e-posten via vår webmail på https://webmail.servage.com

Problemet är nu löst och Outlook ska fungera normalt med vår Exchange igen. Vi ber om ursäkt för de problem som uppstått i med denna driftstörning.

2016-30-31 – Databaser

Just nu kan det vara svårt att nå vara databastjänster. Våra tekniker arbetar på att lösa detta så snabbt som möjligt.

Problemet är nu åtgärdat. Vi ber om ursäkt för de eventuella problem som uppstått i med denna driftstörning.

2016-03-07 – Problem med inkommande e-post

Just nu kan det vara svårt att ta emot e-post på dina adresser hos Levonline. Tekniker jobbar med att lösa problemet.

Problemet är nu löst.

2016-03-03 01:00-03:00 – Planerat underhåll av service.levonline.com

Vi kommer under natten att genomföra underhållsarbete på system relaterade till kontrollpanelen på service.levonline.com. Sporadisk nertid kan förekomma.

Uppdatering 01:30: Underhållet slutfört – tjänsterna stabila.

2016-02-24 – Störningar i Exchange 2010

Just nu kan det vara svårt att nå våra Exchange-tjänster. Våra tekniker arbetar på att lösa det så snabbt som möjligt.

Problemet är nu åtgärdat och tjänsterna fungerar normalt igen.

2016-02-18 – Störningar i Exchange 2010

Vi har för närvarande störningar i vår Exchange 2010 miljö för våra kunder. Problemet består i framför allt svårigheter att logga in.

Tekniker arbetar med att lösa det så fort det går.

Problemet är nu åtgärdat och tjänsterna fungerar normalt igen.

2016-01-25 – Problem att komma åt tjänster

Just nu kan det vara svårt att komma åt e-post/hemsidor/databaser för en del av våra kunder. Våra tekniker jobbar för att lösa detta så snabbt som möjligt.

Problemet är nu åtgärdat och tjänsterna fungerar normalt igen.

2016-01-11 – Problem för support att komma åt interna system

Just nu upplever vi en störning på våra interna system som gör att vi inte kan komma åt viss kunddata. Om möjlig så rekommenderar vi att ni mailar in era frågor till support@levonline.com istället så hanterar vi din fråga i tur och ordning.

Problemet är nu åtgärdat.

2015-12-21 – Problem för support att komma åt interna system

Just nu upplever vi en störning på våra interna system som gör att vi inte kan komma åt viss kunddata. Om möjlig så rekommenderar vi att ni mailar in era frågor till support@levonline.com istället så hanterar vi din fråga i tur och ordning.

Problemet är nu löst och vi kommer åt kunddata igen.

2015-11-26 – Problem med utgående e-post
Just nu upplever vissa kunder ett problem med att skicka ut e-post. Våra tekniker arbetar för att lösa detta så snart som möjligt.

Problemet är nu löst och det ska gå att skicka e-post som vanligt igen. Vi ber om ursäkt för de eventuella problem som uppstod för dig.

2015-11-10 –  Blockerad av hotmail.com/live.com/live.se
Tyvärr har vi blivit blockerade av hotmail.com/live.com/live.se och därför kan det vara svårt att maila till personer som har hotmail.com/live.com/live.se.

Våra tekniker har kontaktat hotmail.com för att lösa detta problem. Vi ber om ursäkt för de eventuella problem som uppstår för dig i och med detta.

Våra tekniker har nu löst detta problem och det ska gå och skicka e-post som vanligt igen.

2015-11-05 – Webbplatser och e-post
Vi har för närvarande en störning på ett av våra webbplats kluster och på inloggning på vår mail. Våra tekniker arbetar för att lösa detta så snart som möjligt.

Våra tekniker har nu löst problemet och både e-post och webbplatser ska fungera normalt igen. Vi ber hemskt mycket om ursäkt för de eventuella problem som uppstått för dig i och med denna driftstörning.

2015-10-16 – Interna system
Vi har för närvarande problem med ett av våra interna system. Detta leder till att vi inte kan utföra alla de åtgärder vi brukar kunna när du kontaktar oss vanligtvis. Om du har möjlighet så maila in din fråga istället så hanterar vi dessa ärenden i tur och ordning. Du kan maila oss på support@levonline.com.

Våra tekniker arbetar för att lösa detta problem så snart som möjligt.

2015-10-06 – Exchange 2010
Kunder som har exchange kan sporadiskt uppleva att skickade mail tar lång tid innan de kommer fram. Vi är medvetna om problemet och jobbar på att lösa det.

2015-10-05 – Webhotellet
Kunder som har konton som börjar på a00-03, b00-03, c00-03 upplever nu störningar på web och mail. Vi jobbar på problemet.

Uppdatering: problemet skall nu vara åtgärdat.

2015-08-21 – nthost1 (Planerat arbete)
Vi kommer med start 23:00 2015-08-21 utföra ett planerat arbete på nthost1.
Under arbetet så kommer er site att vara onåbar under perioder.
Arbetat planeras vara klart tills klockan 08:00 2015-08-22, men det är möjligt att det tar längre tid.
Uppdatering: Arbetet slutfördes 07:30 2015-08-22, servern och siterna har varit nåbara större delen av natten förutom vid 4 kortare avbrott på totalt ca 30 minuter.

2015-07-06 15:05 – FTP (Avslutad)
Vi har förnärvarande störningar vissa tjänster som FTP och ssh för konton abc00-03 och abc04-05
Tekniker arbetar med att lösa detta så fort som möjligt.

2015-06-17 14:56 – Telefonväxel (Avslutad)
Vi upplever just nu en störning på telefonin och det betyder att det kan vara svårt att nå oss för tillfället. Ni kan maila in era frågor till support@levonline.com om ni inte kommer fram på telefon.

2015-06-12 01:00:00 – Systemunderhåll (Avslutat)
Vi kommer natten till fredagen göra ett systemunderhåll som kräver att vi tar ner vår internetförbindelse under korta perioder. Underhållet kan innebära nedtid vid flera tillfällen mellan kl. 01:00 och 05:00 men vi räknar med att nedtiden kommer vara minimal. Uppdatering i detta ärende kommer när flytten är helt klar.

kl. 03:30 – uppdatering: jobbet är klart och har gått som planerat. Samtliga tjänster skall vara återställda till fullt fungerande. Om ni upplever ytterligare störningar, ta kontakt med vår support.


Kontakta oss

Kontakta oss gärna för en förutsättningslös diskussion kring era IT-behov. Vi ser fram emot att höra från er.

Lindhagensgatan 126

112 51 Stockholm

Support: 08-320 360, Sälj: 08-50677361

support@levonline.com, sales@levonline.com