Chat with us, powered by LiveChat

CLOUD HOSTING / VPS

Vi erbjuder driftsäkra, skalbara och kostnadseffektiva servrar där vi tar hand om driften och kunden fokuserar på nyttan som servern skapar.

För att driva er IT-plattform, oavsett vilka era systemkrav är, behöver ni tillgång till serverkapacitet och lagringsyta. Vilken typ av underliggande tjänst som är optimal för ett givet driftscenario varierar. Genomgående för våra tjänster är att vi uteslutande jobbar med högredundanta, supporterade lösningar baserade på standardiserad hårdvara som går att skala ut i oändligheten.

  Driftsäkert

Varenda komponent är minst dubblerad

  Skalbart

Vi kan skala ert engagemang hur långt som helst

  Prisvärt

Stordriftfördelar även som liten kund

  Backup

Alltid uppdaterad backup

  Managering

Vi assisterar Dig i arbetet – om Du vill

  Geografisk redundans

Komplett säkerhetslösning för Din data

Virtuell miljö

Om ni räknar med att era behov kommer att förändras över tiden och om era krav på redundans och driftsäkerhet är höga rekommenderar vi alltid en virtuell lösning.

Levonlines virtualiseringstjänster bygger på VMWares vSphere-teknologi. Detta är en licensierad produktsvit med marknadens bästa lösningar inom ett antal nyckelområden; driftsäkerhet, prestanda och skalbarhet.

Vårt VMWarebaserade moln består av komponenter som är som minst dubblerade rätt igenom hela miljön. Här har vi inte tagit några genvägar eller besparat någon kostnad i syfte att konstruera en driftplattform som möjliggör 100% upptid.

Utan nedtid för våra kunder kan vi exempelvis starta om alla delar (servrar, switchar, SAN, etc) av plattformen under kontorstid. Vi kan även tilldela mer prestanda till era instanser utan omstart vilket förenklar er vardag då ni slipper kommunicera nedtid till era kunder. Självklart kan vi även leverera ytterligare kapacitet i form av flera instanser på mycket kort varsel.

Om ni räknar med att era behov kommer att förändras över tiden och om era krav på redundans och driftsäkerhet är höga rekommenderar vi alltid en virtuell lösning.

Levonlines virtualiseringstjänster bygger på VMWares vSphere-teknologi. Detta är en licensierad produktsvit med marknadens bästa lösningar inom ett antal nyckelområden; driftsäkerhet, prestanda och skalbarhet.

Vårt VMWarebaserade moln består av komponenter som är som minst dubblerade rätt igenom hela miljön. Här har vi inte tagit några genvägar eller besparat någon kostnad i syfte att konstruera en driftplattform som möjliggör 100% upptid.

Utan nedtid för våra kunder kan vi exempelvis starta om alla delar (servrar, switchar, SAN, etc) av plattformen under kontorstid. Vi kan även tilldela mer prestanda till era instanser utan omstart vilket förenklar er vardag då ni slipper kommunicera nedtid till era kunder. Självklart kan vi även leverera ytterligare kapacitet i form av flera instanser på mycket kort varsel.

Lagring

Prestanda

Vi dimensionerar vår VMWare-miljö att ha mellan 40-20% överkapacitet vid alla tillfällen. När kunder tillförts eller vuxit så att vår monitorering noterar att vi är inom denna gräns påbörjas processen att tillföra kapacitet till miljön.

Denna process är från kundperspektivet självklart helt transparent och när uppgraderingen är klar distribueras befintliga virtuella instanser ut på den nya hårdvaran automatiskt. Detta kan även ske i syfte att jämna ut belastningen på befintlig hårdvara om en instans av något skäl (ex. en tillfällig reklamkampanj hos en kund, el. dyl) skulle dra ovanligt mycket resurser. Vi översäljer inte resurser, d.v.s. som kund får ni garanterad tillgång till de resurser ni betalar för.

Som kund i vår virtuella miljö får ni mycket på köpet. Vi tar ett totalansvar för att er instans är igång och ni behöver aldrig oroa er för att trasig hårdvara ska påverka driften. Vi övervakar varenda komponent i lösningen ner på sensor-nivå och om något misstänkt sker agerar vi proaktivt för att minska risken för nedtid.

Om en av servrarna i farmen skulle gå sönder (vilket i sig är osannolikt då dessa utgörs av toppskiktet av servrar tillgängliga på marknaden) startas alla instanser som för tillfället drivs på den servern om på en annan maskin. Överkapacitet finns alltid tillgänglig och dessutom redan live, d.v.s. ingen manuell åtgärd krävs. I miljön kan vi även driva en maskin parallellt på 2 st fysiskt separerade noder samtidigt så att en instans blir helt immun mot hårdvarufel (s.k. Fault Tolerance).

Driftsäkerhet

Backup

Oavsett graden av redundans och tillförlitligheten på våra system kan ex. mänskligt fel vara orsaken till dataförlust. Vår backuptjänst drivs på mjukvara från Veeam som är branschledare inom backup av virtuella maskiner. Vi tar i samtliga fall backup på hela virtuella instansen, d.v.s. alla filer och allt data kommer garanterat finnas på backupen.

Veeam jobbar via en metod som kallas för ”reverse incremental” vilket innebär att vi endast backupar förändringar sedan senaste backup men att den senaste backupen alltid är fulldumpen. Detta betyder att det går snabbt att ta backupen vilket är extremt viktigt eftersom det största problemet med backup historiskt varit att även om backup finns så körs den inte alltid eller avbryts. Samtlig backup lagras off site, d.v.s. i en annan datorhall än där driften sker för att exempelvis överleva vid en explosion.

Vi övervakar i samtliga fall de delar av driftsmiljön som vi har ett direkt ansvar för både med interna och externa (oberoende) övervakningssystem kopplade till vår jourverksamhet. Via vår övervakning kan ni få ut information om hur era system mår över tiden liksom direkt information om något mot förmodan skulle sluta fungera. Vi kan övervaka i princip vilka parametrar som helst och kan vägleda er att hitta en setup som fungerar optimalt för er applikation.

Övervakning

Dedicerad kapacitet

För de kunder som vill driva sin applikation i en helt isolerad miljö tillhandahåller vi även dedicerade servrar, antingen med operativsystemet installerat direkt på serverns hårddisk eller med ett virtualiseringslager (ex. VMWare) installerat på maskinen och med en virtuell instans ovanpå. Vi kan erbjuda mycket hög prestanda till en fördelaktig kostnad och i princip vilken konfiguration som helst. Självklart kan ni välja att driva en delmängd av ert engagemang dedikerat och resten virtuellt, precis som det passar er situation.

En nyckelpunkt i IT-policyn är hur lång nedtid som accepteras. Vår infrastruktur och våra datacenter är i sig mycket redundanta men för att säkra upp ex. för ett bombattentat krävs en disaster recovery site på annan ort. Detta är enda sättet att garantera kontinuitet i driften i alla lägen.

Med hjälp av SAN-baserad blockreplikering flyttas i realtid all data mellan hallarna och i DR-hallen finns en parallell miljö redo att driftsättas på mycket kort varsel. Lösningen testas per överenskommelse för att garantera funktionaliteten vid ett eventuellt behov. Vi kan även åstadkomma lösningar som är Active/Active, d.v.s i normaldrift körs halva engagemanget från Stockholm och halva från Kramfors. Om ena sidan dör minskar kapaciteten tillfälligt med 50% men går då att öka på snabbt.

Vi har infrastrukturen på plats för att leverera en disaster-recovery lösning mellan våra olika datacenter i Stockholm och Kramfors. Med c:a 40 mil fågelvägen är driften garanterat säkrad.

Geografisk
redundans

Affärsfördelar Cloud Hosting

Skala ert engagemang upp (eller ner) efter behov
Bygger på VMWare Vsphere
Dubblerad infrastruktur rätt igenom
SSD-prestanda även på mycket stor volym genom tiering
SAN-baserad lagring för mycket hög upptid
Vi tar alltid totalansvar för underliggande driftmiljön
Marknadens bästa backuplösning Veeam
Mycket snabb återläsning
Offsite backup
Möjlighet till dedicerad prestanda

Kontakta oss

Kontakta oss gärna för en förutsättningslös diskussion kring era IT-behov. Vi ser fram emot att höra från er.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Gustavslundsvägen 141A
167 51 Bromma
Support: 08-320 360, Sälj: 08-50677361
support@levonline.com, sales@levonline.com