Chat with us, powered by LiveChat

DRIFTTJÄNSTER

En av hörnstenarna i er IT-upphandling kommer att vara frågan om ansvarsfördelningen mellan er organisation och den leverantör ni väljer att anförtro er verksamhets sannolikt mest affärskritiska funktion till. Vår utgångspunkt är alltid att designa driftlösningen ur kundens perspektiv. Detta innebär att oavsett om ni har tillgång till tung kompetens in house och endast vill bli av med rutinuppgifter eller helt vill slippa alla moment av IT för att fokusera på er kärnverksamhet kan vi hjälpa er att hitta den lösning ni behöver. Vi hanterar dagligen IT-driften för kunder med affärsområden som exempelvis e-handel, streaming, applikationstjänster eller webbhosting och vi har en mycket bred kunskapsbas bland vår driftpersonal liksom en djup insyn i driftmiljön som ligger under tjänsten.

Säkert
Minimera risken för er verksamhet
Enkelt
Ta del av en genomarbetad driftprocess
Effektivt
Stordriftfördelar även som liten kund

Tydlighet

Begreppet ”managerad server” är vida spritt inom hostingbranschen och kan realistiskt sett innebära i princip vad som helst. Vi tror på tydlighet och transparens och anser att det är av största vikt att ni som kund förstår exakt vad som ingår i vårt åtagande så att verkligheten också överensstämmer med era förväntningar.

Vårt erbjudande är därför uppbyggt av konkreta funktioner som tillsammans utgör ett helhetsåtagande men som levereras individuellt i syfte att låta er bestämma vilken nivå som är den rätta för er situation.

Vi tar hand om larmen från övervakningen 24/7, 365 dagar om året utan inblandning från er. Vi återrapporterar via vårt system som även loggar alla händelser. På detta vis bygger vi upp en dynamisk kunskapsdatabas för er driftmiljö.

En gång i veckan går vi internt igenom underlaget i syfte att på ett proaktivt sätt komma med förbättringsförslag för att undvika framtida problem. Under kontorstid har du även möjlighet att rådfråga vår teknikpersonal liksom att begära förändringsarbete utfört.

Vårt erbjudande är därför uppbyggt av konkreta funktioner som tillsammans utgör ett helhetsåtagande men som levereras individuellt i syfte att låta er bestämma vilken nivå som är den rätta för er situation.

Åtgärd

Uppdatering

Vi uppdaterar (patchar) er driftmiljö för att säkra att de senaste uppdateringarna för den installerade mjukvaran är installerade. I dagens klimat är detta av särskild betydelse eftersom säkerhetshål upptäcks hela tiden och att köra ett icke uppdaterat system kan vara förenat med mycket stora säkerhetsrisker.

För de kunder som vill ha möjlighet att tala med jourhavande tekniker per telefon erbjuder vi den möjligheten. Vi har tekniker som jobbar 24/7, 365 dagar om året med inställelsetid enligt SLA och som alltid är nåbara per telefon. Under kontorstid får journumret även förtur hos pro-supporten, den gren av supporten som fokuserar på kunder med SLA och som i sin tur kan eskalera direkt till tekniker.

Jour

Backup

Backup är en nyckelfunktion för att garantera kontinuitet i driften.

Oavsett graden av redundans och tillförlitligheten på våra system kan ex. mänskligt fel vara orsaken till dataförlust. Vår backuptjänst drivs på mjukvara från Veeam som är branschledare inom backup av virtuella maskiner. Vi tar i samtliga fall backup på hela virtuella instansen, d.v.s. alla filer och allt data kommer garanterat finnas på backupen.

Veeam jobbar via en metod som kallas för ”reverse incremental” vilket innebär att vi endast backupar förändringar sedan senaste backup men att den senaste backupen alltid är fulldumpen. Detta betyder att det går snabbt att ta backupen vilket är extremt viktigt eftersom det största problemet med backup historiskt varit att även om backup finns så körs den inte alltid eller avbryts. Samtlig backup lagras off site, d.v.s. i en annan datorhall än där driften sker för att exempelvis överleva vid en explosion.

Återställning kan ske på filnivå eller på hela maskinen. Vill ni återställa hela maskinen kan vi dessutom starta upp instansen i VMWare med backupen som storage (vilket alltså innebär i princip ögonblickliga återställningar av en eller flera instanser).

Övervakning är en nyckelfunktion för att garantera kontinuitet i driften.

Vi övervakar i samtliga fall de delar av driftmiljön som vi har ett direkt ansvar för både med interna och externa (oberoende) övervakningssystem kopplade till vår jourverksamhet. Via vår övervakning kan ni få ut information om hur era system mår över tiden liksom larm via e-post / SMS om något mot förmodan skulle sluta fungera. Vi kan övervaka i princip vilka parametrar som helst och kan vägleda dig att hitta en setup som fungerar optimalt.

Övervakning

Applikationsdrift

Om er affär bygger på en applikation av något slag är sannolikt driften av mycket stor betydelse för er verksamhet. Nedtid på applikationen innebär att företaget (som på webben bedriver verksamhet 24/7, 365 dagar om året) stänger ner vilket kan kosta stora summor pengar.

Applikationsdrift är för er som utan att driva en egen jourorganisation vill kunna slappna av i vetskap om att ev driftproblematik hanteras, oavsett vad den är.

Konceptet är enkelt; tillsammans definierar vi parametrarna för vad som utgör applikationen. Det kan handla om standardtjänster som en databas och ett webbaserat program eller något helt och hållet specialbyggt. Vi föreslår övervakning av nyckelparametrar och upprättar en tydlig dokumentation över ert system. När driftansvaret flyttas till oss har vi därför nedan parametrar tillgängliga i vårt system;

1. Övervakning, intrimmad att identifiera alla ev. problem.
2. Dokumentation över vanliga problem liksom applikationens design.
3. Kontaktvägar till er nyckelpersonal, dels indelad efter typ liksom efter prioritet.

Vår jourorganisation nyttjar ovan resurser för att identifiera och lösa problem, helst proaktivt men i värsta fall vid larm. Vi fyller dessutom alltid på under alla 3 områden i det fall vi upptäcker att något saknas.

Självklart får ni tydlig återkoppling så snart vi gör något så att ni under kontorstid själva kan förstå vad som händer med driftmiljön. Detta sker automatiskt till de e-postadresser som registrerats så snart något sker (då alla incidenter loggas av handhavande tekniker) eller via särskilda driftmöten.

Affärsfördelar Drifttjänster

Slipp hantera driften själv
Låt er personal fokusera på att utveckla er affär
Spara pengar på att inte ha egen driftpersonal
Få tillgång till mycket erfarna tekniker och konsulter
Lita på att era tjänster fungerar 24/7

Kontakta oss

Kontakta oss gärna för en förutsättningslös diskussion kring era IT-behov. Vi ser fram emot att höra från er.


Lindhagensgatan 126
112 51 Stockholm
Support: 08-320 360, Sälj: 08-50677361
support@levonline.com, sales@levonline.com